1 / 118
volgende »

Het Brabandts Nachtegaelken, Met zijn Driederley Gesangh, Te weten, Minne-liedekens, Herders-sangen, ende Boertigheden. Vyt der muyten in 't licht gebracht tot lust der Iuffrouwen, ende in desen thiensten Druck vermeerdert door J.M.
Brussel, Jan II Mommaert, 1650
Exemplaar: Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, II 25971 A (RP)