Colofon

Realisering

De reizende en online tentoonstellingen Het Dagelijks Boek werden in 2007-2008 georganiseerd door het overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen en het project Short Title Catalogus Vlaanderen met steun van de Vlaamse Overheid en de Stad Antwerpen. Televisiezender Vitaya was bereid een aantal kookprogramma's te wijden aan het tentoongestelde 17de-eeuwse 'Koock-boeck'. Het webdesign was van Alfabyte Productions.

Het Dagelijks Boek, 17 de-eeuwse lectuur anders bekeken.

Preservering

De oorspronkelijke website werd in de loop van 2008 op vraag van de Erfgoedbibliotheek Henrik Conscience gearchiveeerd door het Felixarchief. De archiefkopie draagt het inventarisnummer 89#1 en is raadpleegbaar voor geregistreerde gebruikers van het Felixarchief.

Conservering

In 2010 vormde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de website van Het Dagelijks Boek om tot een permanente tentoonstelling. De praktische informatie rond de reizende tentoonstelling werd verwijderd en de navigatie werd gevoelig verbeterd. De inhoud en vormgeving van de online tentoonstelling bleven ongewijzigd.

Met het online houden van Het Dagelijks Boek wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een bescheiden bijdrage leveren aan het conserveren van ons e-erfgoed, dat vaak even snel verdwijnt als dat het verschijnt.


Het Dagelijks Boek, 17 de-eeuwse lectuur anders bekeken.
Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Het Dagelijks Boek', werd een geïllustreerde catalogus gepubliceerd (103p).

Download de catalogus… lees meer