Gebruiksvoorwaarden

Verantwoordelijkheid

Het Dagelijks Boek streeft naar zo correct mogelijke informatieverstrekking maar kan nooit de juistheid van de informatie op deze websites garanderen. Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden kan Het Dagelijks Boek op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

Het Dagelijks Boek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud op de websites die niet door hen werd toegevoegd.

De verantwoordelijkheid voor de artikels, films en de foto's berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto of film.

Storingen of onderbrekingen

Het Dagelijks Boek stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan Het Dagelijks Boek aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Het Dagelijks Boek.

Wijzigingen

Het Dagelijks Boek mag iedere webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Het Dagelijks Boek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Geschillenregeling

Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Antwerpse gerechten.

Schade

Het Dagelijks Boek is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites Het Dagelijks Boek of met de onmogelijkheid een website te kunnen raadplegen.

Klachten

De gebruiker die de informatie op deze websites raadpleegt, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen Het Dagelijks Boek worden ingediend of tegen om het even welke andere webmaster die het systeem van informatie heeft voorzien.

Cookies

Bij internetbezoek plaatst Het Dagelijks Boek cookies op de computer van de bezoeker. Cookies zijn deeltjes informatie die in het geheugen of op de harde schijf van uw computer worden geplaatst als u naar de site van Het Dagelijks Boek surft. De cookies zijn zuiver bedoeld om een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken. Cookies kunnen geweerd worden door deze uit te schakelen in de instellingen van uw browser. De goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Google Analytics

Het Dagelijks Boek maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de site te meten. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en over het (algemeen) gebruik van de website te rapporteren.


Het Dagelijks Boek, 17 de-eeuwse lectuur anders bekeken.
Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Het Dagelijks Boek', werd een geïllustreerde catalogus gepubliceerd (103p).

Download de catalogus… lees meer