Copyright

Alle teksten, foto's, tekeningen, grafieken en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken binnen Het Dagelijks Boek mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij hiervoor de reproductierechten werden verleend.

Korte aanhalingen uit artikels zijn toegelaten tenzij voor commerciële doeleinden - hoe of welke dan ook - mits de bron duidelijk wordt vermeld, en zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

Wenst u een artikel over te nemen op uw eigen site of in een gedrukte publicatie, gelieve dan contact op te nemen met de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek.


Het Dagelijks Boek, 17 de-eeuwse lectuur anders bekeken.
Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Het Dagelijks Boek', werd een geïllustreerde catalogus gepubliceerd (103p).

Download de catalogus… lees meer